ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว (ปณ. พร้าว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว (PHRAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 202 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053 475 289
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พร้าว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------