ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง (ปณ. แม่วาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง (MAE WANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 053 489 171
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่วาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------