ที่ทำการไปรษณีย์สารภี จังหวัดเชียงใหม่

 


ที่ทำการไปรษณีย์สารภี (ปณ. สารภี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สารภี (SARAPHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 321 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สารภี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------