รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
36000 อำเภอเมืองชัยภูมิ
36110 อำเภอภูเขียว
36120 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
36130 อำเภอจัตุรัส
36130 อำเภอเนินสง่า
36130 อำเภอซับใหญ่
36140 อำเภอคอนสวรรค์
36150 อำเภอแก้งคร้อ
36160 อำเภอบำเหน็จณรงค์
36170 อำเภอบ้านเขว้า
36180 อำเภอคอนสาร
36190 อำเภอบ้านแท่น
36210 อำเภอหนองบัวแดง
36220 อำเภอจัตุรัส เฉพาะอำเภอหนองบัวโคก
36220 อำเภอบำเหน็จณรงค์ เฉพาะตำบลบ้านตาล ตำบลหัวทะเล 
36230 อำเภอเทพสถิต
36240 อำเภอเมืองชัยภูมิ เฉพาะตำบลโนนสำราญ ตำบลหนองไผ่
36250 อำเภอหนองบัวระเหว
36260 อำเภอภักดีชุมพล


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชัยภูมิ มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 379/53 หมู่ 1 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 811 993

ที่อยู่ : เลขที่ 487 หมู่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ : 044 897 204

ที่อยู่ : เลขที่ 580 หมู่ 9 ถนนพานิชจำรูญ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 044 872 124

ที่อยู่ : 138 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240
โทรศัพท์ : 044 899 112

ที่อยู่ : 667 หมู่ 2 ถนนราษฎร์วารี ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 044 861 037

ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 1 หมู่บ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ : 044 828 109

ที่อยู่ : เลขที่ 297 หมู่ 3 ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ : 044 859 242

ที่อยู่ : เลขที่ 293/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
โทรศัพท์ : 044 887 119

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ : 044 839 689

ที่อยู่ : เลขที่ 1081 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ : 044 857 139

ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ : 044 802 286

ที่อยู่ : เลขที่ 335 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044 851 103

ที่อยู่ : เลขที่ 122 หมู่ 2 ถนนราษฏร์เจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์ : 044 876 678

ที่อยู่ : เลขที่ 3/6 หมู่ 13 บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ : 044 889 093

ที่อยู่ : เลขที่ 275 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 044 882 913

ที่อยู่ : เลขที่ 525 หมู่ 1 ถนนเกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044 869 118

---------------------------------------------------------------------------------------

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ