ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล (ปณ. ภักดีชุมพล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล (PHAKDI CHUMPHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 1 หมู่บ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ : 044 828 109
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภักดีชุมพล


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------