ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส (ปณ. จัตุรัส)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส (CHATTURAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 335 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044 851 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์จัตุรัส


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------