ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า (ปณ. บ้านเขว้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า (BAN KHWAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ : 044 839 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านเขว้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------