ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว (ปณ. ภูเขียว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว (PHU KHIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : 667 หมู่ 2 ถนนราษฎร์วารี ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 044 861 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ภูเขียว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------