ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก (ปณ. หนองบัวโคก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก (NONG BUA KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ : 044 802 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองบัวโคก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ