ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น (ปณ. บ้านแท่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น (BAN THAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 293/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
โทรศัพท์ : 044 887 119
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านแท่น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------