ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง (ปณ. หนองบัวแดง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง (NONG BUA DAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 580 หมู่ 9 ถนนพานิชจำรูญ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 044 872 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองบัวแดง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ