ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ (ปณ. บำเหน็จณรงค์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ (BAMNET NARONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 297 หมู่ 3 ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ : 044 859 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------