ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว (ปณ. หนองบัวระเหว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว (NONG BUA RAWE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 487 หมู่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ : 044 897 204
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองบัวระเหว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------