ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ (ปณ. ชัยภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ (CHAIYAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 379/53 หมู่ 1 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 811 993
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์ชัยภูมิ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------