ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ (ปณ. แก้งคร้อ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ (KAENG KHRO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 275 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 044 882 913
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แก้งคร้อ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ