ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล (ปณ. ราษีไศล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล (RASI SALAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 2 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ : 045 681 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ราษีไศลที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ