ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ (ปณ. ปรางค์กู่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ (PRANG KU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 1 ถนนประชาพัฒนา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : 045 697 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปรางค์กู่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง