ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ (ปณ. โนนคูณ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ (NON KHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 11 ถนนกันทรลักษ์-วารินชำราบ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250
โทรศัพท์ : 045 659 071
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โนนคูณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง