ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ (ปณ. กันทรลักษ์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ (KANTHARALAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 153 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 045 661 886
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 15.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 15.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์กันทรลักษ์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง