ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ (ปณ. พยุห์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ (PHAYU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 29 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ : 045 607 122
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พยุห์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง