ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ (ปณ. ศรีสะเกษ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ (SI SA KET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045 611 425
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ศรีสะเกษที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง