ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ (ปณ. ศรีรัตนะ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ (SI RATTANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์ : 045 677 091
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีรัตนะที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง