ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ (ปณ. บึงบูรพ์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ (BUENG BUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
โทรศัพท์ : 045 689 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บึงบูรพ์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง