ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ (ปณ. ขุนหาญ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ (KHUN HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045 679 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 15.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 15.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ขุนหาญที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง