ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (ปณ. อ้อมใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (OM YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0 2429 0892
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73160

พื้นที่ให้บริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อ้อมใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง