ที่ทำการไปรษณีย์เถิน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เถิน (ปณ. เถิน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เถิน (THOEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์ : 054 291 586
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เถินที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ