รหัสไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 16 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
45000 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
45000 อำเภอจังหาร
45000 อำเภอเชียงขวัญ
45000 อำเภอศรีสมเด็จ
45110 อำเภอโพนทอง
45120 อำเภอเสลภูมิ
45130 อำเภอสุวรรณภูมิ
45140 อำเภอพนมไพร
45140 อำเภอหนองฮี
45150 อำเภอเกษตรวิสัย
45160 อำเภออาจสามารถ
45170 อำเภอเชียงขวัญ เฉพาะตำบลพลับพลา ตำบลหมูม้น
45170 อำเภอทุ่งเขาหลวง
45170 อำเภอธวัชบุรี
45180 อำเภอจตุรพักตรพิมาน
45190 อำเภอปทุมรัตต์
45210 อำเภอหนองพอก
45220 อำเภอเมืองสรวง
45230 อำเภอโพธิ์ชัย
45240 อำเภอโพนทราย
45250 อำเภอเมยวดี
45280 อำเภอศรีสมเด็จ เฉพาะตำบลโพธิ์สัย ตำบลสวนจิก
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี 16 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 117 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043 519 997

ที่อยู่ : เลขที่ 154 หมู่ 13 ถนนหน้าโรงพยาบาล ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ : 043 589 160

ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
โทรศัพท์ : 043 561 144

ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043 569 046

ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ : 043 587 113

ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 6 ถนนวัดกลาง ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
โทรศัพท์ : 043 591 231

ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 17 ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์ : 043 567 041

ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
โทรศัพท์ : 043 595 033

ที่อยู่ : เลขที่ 321 หมู่ 1 ถนน พ.ศ.2462 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ : 043 571 316

ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 8 ถนนเมยวดี-ภูเขาทอง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
โทรศัพท์ : 043 577 077

ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ : 043 597 077

ที่อยู่ : เลขที่ 273 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280
โทรศัพท์ : 043 563 201

ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 581 316

ที่อยู่ : เลขที่ 349 ถนนพิศเพลินพานิช ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : 043 551 316

ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 2 ถนนทรงบาดาล ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210
โทรศัพท์ : 043 579 053

ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
โทรศัพท์ : 043 599 100

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ