ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี (ปณ. ธวัชบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี (THAWAT BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043 569 046
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ธวัชบุรีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ