ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด (ปณ. ร้อยเอ็ด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด (ROI ET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 117 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043 519 997
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ร้อยเอ็ดที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ