ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง (ปณ. โพนทอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง (PHON THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 321 หมู่ 1 ถนน พ.ศ.2462 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
โทรศัพท์ : 043 571 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โพนทองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...