ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ (ปณ. เสลภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ (SELAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 349 ถนนพิศเพลินพานิช ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : 043 551 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เสลภูมิที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ