ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย (ปณ. โพธิ์ชัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย (PHO CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 17 ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
โทรศัพท์ : 043 567 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โพธิ์ชัยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ