ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ (ปณ. สุวรรณภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ (SUWANNAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทรศัพท์ : 043 581 316
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สุวรรณภูมิที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...