ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 


ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ (ปณ. อาจสามารถ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ (AT SAMAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
โทรศัพท์ : 043 599 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อาจสามารถที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...