รหัสไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นราธิวาสมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
96000 อำเภอเมืองนราธิวาส
96110 อำเภอตากใบ
96120 อำเภอสุไหงโก-ลก
96130 อำเภอเจาะไอร้อง
96130 อำเภอระแงะ
96140 อำเภอสุไหงปาดี
96150 อำเภอรือเสาะ
96160 อำเภอแว้ง
96170 อำเภอบาเจาะ
96180 อำเภอยี่งอ
96190 อำเภอสุคิริน
96210 อำเภอศรีสาคร
96220 อำเภอจะแนะ
96220 อำเภอระแงะ เฉพาะตำบลบองอ


ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนราธิวาส มี 12 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 400 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 511 388

ที่อยู่ : เลขที่ 308 หมู่ 1 ถนนดุซงญอ-กาเต๊าะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220
โทรศัพท์ : 073 589 058

ที่อยู่ : เลขที่ 192 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 073 630 632

ที่อยู่ : เลขที่ 142/3 หมู่ 3 ถนนบรรณการ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์ : 073 581 244

ที่อยู่ : เลขที่ 191 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
โทรศัพท์ : 073 599 074

ที่อยู่ : เลขที่ 273/1 หมู่ 7 ถนนรามโกมุท ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์ : 073 591 094

ที่อยู่ : เลขที่ 144/5 หมู่ 1 ถนนอัครมาศอุทิศ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073 571 013

ที่อยู่ : เลขที่ 162/1 3หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทรศัพท์ : 073 659 136

ที่อยู่ : เลขที่ 172/2 หมู่ 1 ถนน กรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทรศัพท์ : 073 561 057

ที่อยู่ : เลขที่ 168 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทรศัพท์ : 073 656 086

ที่อยู่ : เลขที่ 469 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพท์ : 073 611 141

ที่อยู่ : เลขที่ 47 ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
โทรศัพท์ : 073 651 155

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ