ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว (ปณ. ลาดยาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว (LAT YAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 663/146 หมู่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056 271 849
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลาดยาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง