ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช (ปณ. ทับกฤช)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช (THAP KRIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 381 หมู่ 5 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 056 289 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทับกฤช


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง