ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง (ปณ. ชุมแสง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง (CHUM SAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 ถนนแสงราษฎร์ใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056 282 152
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ชุมแสง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง