ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว (ปณ. เก้าเลี้ยว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว (KAO LIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 140/1 หมู่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 056 299 135
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เก้าเลี้ยว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง