ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ (ปณ. นครสวรรค์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ (NAKHON SAWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 436/46 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056 212 241
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์นครสวรรค์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง