ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน (ปณ. จันเสน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน (CHAN SEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 364 หมู่ 1 ถนนจันเสนพัฒนา ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60260
โทรศัพท์ : 056 339 196
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60260

พื้นที่ให้บริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์จันเสน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง