ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว (ปณ. หนองบัว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว (NONG BUA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107/3 หมู่ 7 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ : 056 251 329
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองบัว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง