ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค (ปณ. ช่องแค)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค (CHONG KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 13 ถนนประชาอุทิศ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทรศัพท์ : 056 269 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ช่องแค


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง