ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ (ปณ. โกรกพระ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ (KROK PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ 4 ถนนนครสวรรค์ - โกรกพระ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056 291 215
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โกรกพระ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ