ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า (ปณ. ตากฟ้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า (TAK FA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 1 ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056 241 329
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตากฟ้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง