สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย และความรัก 
สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับผู้หญิง ผู้ชาย และความรัก มีดังต่อไปนี้
 • ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุ มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก
 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง
 • กระดังงาลนไฟ หมายถึง หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงดีกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน
 • กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึง ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า
 • กิ่งทองใบหยก หมายถึง เหมาะสมกัน (ใช้กับหญิงชายที่จะแต่งงานกัน)
 • เข้าตามตรอก ออกทางประตู หมายถึง การทำตามธรรมเนียมประเพณี
 • เข้าพระเข้านาง หมายถึง การเกี้ยวพาราสี การแสดงความรักระหว่างชายหญิง
 • ข้าวใหม่ปลามัน หมายถึง อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี คนเพิ่งแต่งงานกันใหม่ ๆ
 • โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึง ชายสูงอายุที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว
 • คลุมถุงชน หมายถึง การถูกจับแต่งงานโดยไม่ได้เต็มใจ
 • คู่เรียงเคียงหมอน หมายถึง สามีภรรยาที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
 • เจ้าชู้ประตูดิน หมายถึง เจ้าชู้มาก จีบได้ไม่เลือกหน้า
 • ชายสามโบสถ์ หมายถึง ผู้ที่บวชแล้วสึกถึง 3 หน ใช้พูดเป็นเชิงตำหนิว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบ
 • ชิงสุกก่อนห่าม หมายถึง ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย หรือยังไม่ถึงเวลา
 • เฒ่าหัวงู หมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุ แต่ยังเจ้าชู้ ชอบเกี้ยวผู้หญิงอยู่เสมอ
 • ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือหญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
 • เด็ดดอกฟ้า หมายถึง การเอาหญิงที่ถือว่ามีฐานะสูงศักดิ์กว่ามาเป็นภรรยา
 • ตายคาอก หมายถึง เสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ถ่านไฟเก่า หมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่กันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่าย
 • ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน
 • เนื้อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกัน หมายถึง ถ้าเป็นเนื้อคู่กัน ย่อมได้มาพบเจอกัน
 • นกน้อยในกรงทอง หมายถึง มีความเพียบพร้อมแต่ขาดอิสระ
 • นางนกต่อ หมายถึง หญิงที่ถูกใช้ให้ไปล่อคนอื่นให้มาติดกับดัก
 • น้ำตาลใกล้มด หมายถึง ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก
 • ปีกทอง หมายถึง แมงดา หรือคนที่เกาะผู้หญิงกิน
 • ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์ หมายถึง หวังสิ่งที่เกินฐานะของตน
 • พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึง พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่
 • แม่บ้านแม่เรือน หมายถึง กุลสตรี ผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน
 • แม่ศรีเรือน หมายถึง แม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงที่เก่งงานบ้านงานเรือน
 • มดแดงแฝงพวงมะม่วง หมายถึง ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้หรือที่อยู่ใกล้กัน
 • ม้าดีดกระโหลก หมายถึง มีกิริยากระโดกกระเดก ลุกลน หรือไม่เรียบร้อย มักใช้กับผู้หญิง
 • แรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน หมายถึง ยามรักกันใหม่ ๆ อะไรก็ดูดีไปหมด
 • เรือล่มในหนอง หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น
 • รักนวลสงวนตัว หมายถึง อยู่ในขนบธรรมเนียมที่ดี ไม่เผลอใจเผลอกายให้กับใครง่าย ๆ
 • วัวเคยขา ม้าเคยขี่ หมายถึง คนที่เคยคุ้นกันมาอย่างดี รู้ใจกัน
 • เสือผู้หญิง หมายถึง เจ้าชู้ ชอบหลอกลวงผู้หญิง
 • สมภารกินไก่วัด หมายถึง ผู้ชายที่เป็นหัวหน้ามีอะไรกับผู้หญิงที่เป็นลูกน้อง
 • ใส่ตะกร้าล้างน้ำ หมายถึง ทำให้หมดมลทิน ล้างราคีคาวให้หมดไป ทำประวัติให้ใสสะอาด
 • หมาเดือนสิบสอง หมายถึง เจ้าชู้ไม่เลือกหน้า
 • เรือล่มในหนอง หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกันทําให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น
 • รักนวลสงวนตัว หมายถึง อยู่ในขนบธรรมเนียมที่ดี ไม่เผลอใจเผลอกายให้กับใครง่ายๆ 
 • วัวเคยขา ม้าเคยขี่ หมายถึง คนที่เคยคุ้นกันมาอย่างดี รู้ใจกัน
 • เสือผู้หญิง หมายถึง เจ้าชู้ ชอบหลอกลวงผู้หญิง
 • สมภารกินไก่วัด หมายถึง ผู้ชายที่เป็นหัวหน้ามีอะไรกับผู้หญิงที่เป็นลูกน้อง
 • ใส่ตะกร้าล้างน้ำ หมายถึง ทำให้หมดมลทิน ล้างราคีคาวให้หมดไป ทำประวัติให้ใสสะอาด
 • หมาเดือนสิบสอง หมายถึง เจ้าชู้ไม่เลือกหน้า
 • หมาหยอกไก่ หมายถึง ผู้ชายที่หยอกล้อและเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง

สำนวนไทยน่ารู้


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ