ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม

 ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม (ปณ. กระทุ่มล้ม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม (KRATHUM LOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42/2 หมู่ 6 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 0 2429 2900
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73220

พื้นที่ให้บริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง