ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

 ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง (ปณ. ไร่ขิง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง (RAI KHING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50/1 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 034 322 988
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ไร่ขิง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง