ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน (ปณ. สามพราน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน (SAM PHRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034 311 067
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สามพราน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง