ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ (ปณ. ลำปลายมาศ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ (LAM PLAI MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 701 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ : 044 661 014
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลำปลายมาศที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ